top of page

תרום למכון המקדש בית הבחירה

היו שותפים עמנו במצוות בניין בית המקדש!
הוצאות מכון המקדש לקידום בניין המקדש מרובות, ואנו צריכים את שותפות כלל העם כדי שהמקדש יהיה של הציבור ולא של יחידים.

הצטרפו לציבור המשתתפים במצוות בניין המקדש!
ניתן לתרום פה בטופס או בטלפון למשרד.

לתרומה באמצעות הוראת קבע
תרומה כללית
bottom of page