IMG_7798.JPG
ישיבת המקדש
אודות הישיבה

בתחילת שנת תשע"ח הוקמה על יד מכון המקדש ישיבת המקדש הממוקמת ברובע היהודי בירושלים,

בסמוך למקום המקדש. בראשות הישיבה עומד הרב ישראל אריאל, מייסד מכון המקדש.

הישיבה הוקמה במטרה לקרוא בשם ה' לעם ישראל לפעול לבניין המקדש בדורנו, וללמוד ברצינות את ענייני העבודה במקדש, מבלי להתפשר על לימוד מקיף של הש"ס בבקיאות, כתבי הרב קוק ולימוד הלכה בצורה מקיפה. 

הלימוד בישיבה הוא על מנת לעשות, כמאמר המשנה באבות "הלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות", וכחלק מכך נעשים מחקרים מעשיים על מנת להוריד את הלימוד למעשה, כמו הפקת שמן טהור למנורה, הפקת שיר כיסופים למקדש, סיור לימודי למציאת הר העזאזל וטיגון מנחות באופנים שונים.

בסדר בוקר לומדים את המסכתות העוסקות בבית המקדש, ובסדר צהריים מקיפים את הש"ס בבקיאות, והמעוניינים לומדים לקראת מבחני הרבנות.

מספר פעמים בשנה נערכים במסגרת הישיבה כנסים תורניים העוסקים בחידוש עבודת המקדש והקרבנות. בחלק מהכנסים, התרגולים והפעילויות שמקיימים בישיבה נוטלים חלק בני ובנות נוער מתנועת 'נוער המקדש'.

את הלימוד בישיבה מלווה צוות הרבנים של מכון המחקר של מכון המקדש, בראשותו של הרב ישראל אריאל שליט"א - בשיעורים בעיון ובבקיאות ובחבורות לימוד.

לתיאום ביקור בישיבה:

אברהם שאול פואה, אחראי שבו"שים: 0556649755

ישיבת המקדש.png
מפרסומי הישיבה
פלאייר ישיבת בין הזמנים-01.png
632_optimized_edited.jpg

חוברת לכבודה של ירושלים

ישיבת המקדש קריאת כיוון.jpg
IMG_7798.JPG
IMG_7824.JPG