top of page

הרצאות מכון המקדש

מכון המקדש מציע שלל הרצאות, מלוות במצגות, המועברות ע"י מרצים מומחים. משך זמן ההרצאות – כשעה.

הרצאות נזר הקודש:

מכון המקדש מציע שלל הרצאות, מלוות במצגות, המועברות ע"י מרצים מומחים. 

משך כל הרצאה:

60 דקות.

בין הנושאים:

 • מיצג המקדש

 • המקדש בראי הדורות

 • עבודת התמיד

 • המשכן, כליו ובגדי כהונה

 • סדר עבודת הכה"ג ביום הכיפורים

 • סוכות במקדש

 • חנוכה והמקדש

 • העלייה לרגל והפסח במקדש

 • פסח עד שבועות – מצוות העומר, שתי הלחם וביכורים

 • הקרבנות

 • טהרה ופרה אדומה

 • נשים במקדש

*ניתן להזמין ולבקש דגשים מיוחדים.

הרצאות ייחודיות של הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש:

 • הניסיונות לבניין המקדש במהלך הדורות

 • מצוות בניין בית המקדש בזמן הזה

 • שחרור ירושלים ומקום המקדש – סיפור אישי

 • "ארץ חמדת אבות"

 • המנורה

עלויות ההרצאות:

אפיק א' - הרצאה חד פעמית:

 1. עלות הרצאה בודדת - 500 ₪

 2. עלות הרצאת הרב עזריה אריאל - 750 ₪

 3. עלות הרצאת הרב ישראל אריאל - 1000 ₪

אפיק ב' - 3 הרצאות:

מרצה רגיל - 1200 ₪ לכל ההרצאות

אפיק ג' - 7 הרצאות:

מרצה רגיל - 2500 ₪ לכל ההרצאות

יש להוסיף על התשלום את הנסיעות:

עלות של מונית או עלות של 2 ₪ לק"מ אם המרצה מגיע ברכב פרטי.

למוסדות משרד החינוך – ניתן להזמין דרך תכנית גפ"ן

הזמינו עוד היום!

התקשרו למספר 02-6264545

או שלחו פנייה ותענו בהקדם

תוכניות חינוכיות נוספות:

הרצאות "נזר הקודש"

סיור במתפרת המקדש

סדנת
קטורת

מסיבת
סידור/חומש

תוכנית בר/בת מצווה

bottom of page