top of page

אודות מכון המקדש

"מכון המקדש" עוסק, מאז היווסדו בשנת תשמ"ד, בהשבת נושא "בית המקדש" לחזית המחשבה היהודית ובקידום העיסוק היומיומי בנושא זה.

במסגרת זו, בין השאר, שוחזרו במכון רבים מכלי המקדש והם מוצגים לציבור בתערוכת המכון בירושלים.

המכון גם פועל לקרב את מושגי המקדש ולהמחישם כך שיהיו מובנים יותר.

לצורך כך נבנה במכון דגם מדויק של בית המקדש וכן צוירו על ידי אמנים ידועי שם ציורי שמן מרהיבים המתארים את חיי המקדש.

המכון רואה חשיבות עליונה בכך שיותר ויותר יהודים יעסקו בלימוד ובעשייה בעניינים הקשורים למקדש מתוך תפיסה שהמקדש הוא מרכז החיים היהודיים ומהווה קשר חי בין עם ישראל לאביו שבשמים.

לצורך מימוש שאיפות אלו מעודד המכון את המודעות לנושא המקדש בכל שכבות עם ישראל בארץ ובעולם באמצעות פעילויות חינוכיות מגוונות.

אודות הרב ישראל אריאל

הרב ישראל אריאל נולד בשנת תרצ"ט (1939), גדל בירושלים ולמד בישיבת כפר הרא"ה, ולאחר מכן בישיבות 'כרם ביבנה' ו'מרכז הרב'. היה ממשחררי הר הבית במלחמת ששת הימים. שימש כרב המועצה האזורית עמק יזרעאל וכרב המושב שדה יעקב, ובמלחמת יום הכיפורים שירת כרב פיקוד צפון. עם הקמת חבל ימית, הקים את ישיבת ההסדר בעיר ימית והיה מרבני העיר ת"ו. כתב והוציא לאור את הספר 'בית המקדש בירושלים', מחזורי המקדש ועוד, וכן את סדרת הספרים 'אוצר ארץ ישראל' העוסקת בגבולות ארץ ישראל ובמצוותיה.

הרב אריאל יסד את 'מכון המקדש' לפני כארבעים שנה ומאז הוא מקדיש את כל זמנו לפעילות למען כינון המקדש ולהחדרת תודעת המקדש בקרב כל שכבות הציבור. במסגרת זו עומד הרב אריאל גם בראש ישיבת המקדש, המתמקדת בעיסוק בתורת המקדש.

bottom of page