חידת המקדש
ואתחנן
השבוע: פרשת

תפילין זה הקשר שלנו לבורא עולם, מה הקשר בין תפילין למקדש?

שאלה:

יש לשלוח את תשובתכם באמצעות הטופס עד יום רביעי הקרוב.

התשובה הנכונה תפורסם באתר ביום חמישי.

מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס חודשי מבית מכון המקדש. הודעה לזוכה תשלח בדוא"ל.

דברים
שאלה ותשובה של השבוע הקודם: פרשת

תשובה:

א. קרבנות ציבור, שאין ציבור עושים תמורה (רמב"ם תמורה א,א).
ב. קרבנות העף שאין דין תמורה בעופות (רמב"ם תמורה א,יא).

שאלה:

באלו קרבנות אין דין תמורה?

הגשת התשובה לשאלה השבועית: