חידת המקדש
בחוקותי
השבוע: פרשת

הלכה היא שמקריבים אף על פי שאין בית.
האם הקריבו קרבן לאחר חורבן בית המקדש השני?

שאלה:

יש לשלוח את תשובתכם באמצעות הטופס עד יום רביעי הקרוב.

התשובה הנכונה תפורסם באתר ביום חמישי.

מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס חודשי מבית מכון המקדש. הודעה לזוכה תשלח בדוא"ל.

בהר
שאלה ותשובה של השבוע הקודם: פרשת

תשובה:

בספר מלכים א' פרק ו', נאמר ששלמה התחיל לבנות את המקדש בחודש זיו (אייר) וסיים לבנותו בחודש בול (חשוון) הבניה נמשכה כשבע שנים. חז"ל מתארים שחנוכת הבית הראשון הייתה כשנה לאחר מכן בח' בתשרי [מועד קטן ט'].

שאלה:

באיזה תאריך היה מעמד חנוכת בית המקדש הראשון?

הגשת התשובה לשאלה השבועית: