חידת המקדש

ויצא

השבוע: פרשת

האם אפשר להקריב קרבן חטאת למי שמחויב (כגון מצורע) בלא ידיעתו?

שאלה:

יש לשלוח את תשובתכם באמצעות הטופס עד יום רביעי הקרוב.

התשובה הנכונה תפורסם באתר ביום חמישי.

מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס חודשי מבית מכון המקדש. הודעה לזוכה תשלח בדוא"ל.

תולדות

שאלה ותשובה של השבוע הקודם: פרשת

תשובה:

בבמה הותרו בהקרבה: א. קרבן עולה ממין נקבה (ע"ז כד:). ב. חיה (ירושלמי מגילה א,יא).

שאלה:

בתקופת שילה ומזמן בנין המקדש נאסרו הבמות. אלו שני קרבנות שהותרו בבמות, לא היו כשרים בזמן שילה ובבית המקדש?

הגשת התשובה לשאלה השבועית: