top of page

שירות לאומי במכון המקדש

"מכון המקדש" עוסק, מאז היווסדו בשנת תשמ"ד, בהשבת נושא "בית המקדש" לחזית המחשבה היהודית ובקידום העיסוק היומיומי בנושא זה.

במסגרת זו, בין השאר, שוחזרו במכון רבים מכלי המקדש והם מוצגים לציבור בתערוכת המכון בירושלים. המכון גם פועל לקרב את מושגי המקדש ולהמחישם כך שיהיו מובנים יותר. לצורך כך נבנה במכון דגם מדויק של בית המקדש וכן צוירו על ידי אמנים ידועי שם ציורי שמן מרהיבים המתארים את חיי המקדש.

המכון רואה חשיבות עליונה בכך שיותר ויותר יהודים יעסקו בלימוד ובעשייה בעניינים הקשורים למקדש מתוך תפיסה שהמקדש הוא מרכז החיים היהודיים ומהווה קשר חי בין עם ישראל לאביו שבשמים. לצורך מימוש שאיפות אלו מעודד המכון את המודעות לנושא המקדש בכל שכבות עם ישראל בארץ ובעולם באמצעות פעילויות חינוכיות מגוונות.

את פעילויות החינוך הללו מעבירות בנות השירות של מכון המקדש.

לבנות השירות במכון המקדש חלק אינטגרלי ומשמעותי בנושאי המקדש השונים כאן במכון המקדש.

בנות השירות מתפעלות את התערוכה, מקבלות מבקרים, מסבירות, מדריכות קבוצות מכל הסוגים, וכן מנחות הפעלות חינוכיות שונות.

כמו כן, כל בת שירות במכון המקדש מקבלת תפקיד מיוחד הייעודי לה על פי יכולותיה וכישוריה!

לפרטים נוספים וקביעת מועד לראיון אישי:

פני אלינו במייל (עבור רפאלה): office@temple.org.il 

או שלחי פנייה ותענו בהקדם

בשיתוף פעולה עם:

לוגו עמותת עמינדב שירות לאומי

בכדי לשמוע פרטים נוספים על השירות, מבחינה טכנית, ניתן לדבר עם הרכזת:

הדס איבגי:

052-5665594

בהצלחה!

bottom of page