top of page
Image by Markus Krisetya

המחלקה הבינלאומית

פעילותינו בתחום:

ל'מכון המקדש' מגיעים מדי שנה עשרות אלפי מבקרים מארצות העולם - מארצות הברית במערב ועד אינדונזיה ופפואה במזרח.

במכון המקדש קיימת מחלקה בינלאומית לקשרי חוץ, שכן, המקדש בירושלים הוא חזון החובק את כל אומות העולם. כמו כן קיים חוג רחב של 'בני נח' הקשור למחלקה הבינלאומית. גופים נוצריים שונים הציעו למכון סכומים של מיליוני דולרים כתרומה, והמכון דחה אותם בשתי ידיים.

באשר לתרומות של אנשים פרטיים מחוג 'בני נח' והמקורבים להם- אין מניעה הלכתית מלקבלן והתרומות מתקבלות ככל תרומה של יהודי התורם למקדש.

bottom of page