top of page

תרום למען הקודש

היו שותפים עמנו במצוות בניין בית המקדש!
הוצאות מכון המקדש לקידום בניין המקדש מרובות, ואנו צריכים את שותפות כלל העם כדי שהמקדש יהיה של הציבור ולא של יחידים.

הצטרפו לציבור המשתתפים במצוות בניין המקדש!
ניתן לתרום פה בטופס או בטלפון למשרד.

מחצית השקל חתוך.jpg

 

אז מה זה בכלל מחצית השקל?

מצות עשה מן התורה לתת מחצית השקל בכל שנה ושנה, שנאמר: "זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ...". בכסף זה היו גזברי המקדש קונים בהמות לקרבן ושאר הדברים הנצרכים להקרבת קרבנות הציבור לאותה שנה. בשאר הכסף היו משתמשים לדברים נוספים הנצרכים לבניין המקדש וכליו.

"זכר למחצית השקל" - למען המקדש!

עם כיבוש הר הבית בידי צבא ישראל והקמת 'מכון המקדש' שהחל בבניית כלי המקדש, התעוררה שאלה - האם התרומה לבניית הכלים היא זכר למחצית השקל או שיש בה קיום מצוות מחצית השקל ממש? מצד אחד, במשנה נאמר שהשקלים נוהגים רק בפני הבית, אך מצד שני כשאסף משה את מחצית השקל היה זה לפני הקמת המשכן, ואולי ההכנות למקדש נחשבות "בפני הבית"? נושא זה שנוי במחלוקת, אך גם אם נותרנו עדיין ב"זכר למחצית השקל" - נראה שאין תרומה יותר מהודרת מסלילת הדרך לבניין המקדש.

טופס תרומה

סה"כ 0 ש"ח

bottom of page