שיעורים אקטואליים

כל השיעורים

arrow&v
arrow&v
arrow&v

'אבן השתיה בכיפת הסלע - תוקפה של מסורת'

המנורה

מנורת המקדש - מצוותה, צורתה ועשייתה

העליה לרגל לקראת פסח

דרישה בהלכות הפסח - הלכות קורבנות וכד'

עקידת יצחק

הקשר בין עקידת יצחק לבניין המקדש

?מצוות מלך קודמת לבניין המקדש

עיון בדברי הרמב"ם - הלכות מלכים והלכות בית הבחירה

קורבן העומר

המיוחד במצוות העומר

דברים נוספים שהיו בקודש הקודשים

שלושה דברים שהיו בקודש הקודשים ליד הארון - לזיכרון

קורבן פסח

הקרבת קרבן פסח במקדש

המקדש לאורך הדורות

בריאת המקדש לפני בריאת העולם

?הציווי למקדש - לכתחילה או בדיעבד

האשה במקדש

תפקידי האישה במקדש

"מקריבים אף על פי שאין בית"