פרה אדומה

אופן גידול הפרה האדומה

שאלה:

איך מגדלים את הפרה האדומה?

תשובה:

הפרה צריכה להיות ללא כל מום, ולכן אסור לסמן אותה על ידי נקב באוזן כמקובל. התורה אומרת גם שלא יעלה עליה עול של מחרישה, ולאו דווקא עול, אלא זוהי דוגמה לכל חפץ שהוא. לכן אסור להישען עליה, לרכב עליה או להניח עליה חפצים, פרט למה שמיועד להגנתה ותועלתה.

כאשר העגלה מגיעה לגיל שנתיים ועוד חודש היא נקראת "פרה" וכשרה למצווה.