top of page

פרה אדומה

אופן שריפת הפרה האדומה

שאלה:

איך בדיוק מתבצעת שריפת הפרה האדומה?

תשובה:

לוקחים את הפרה להר הזיתים, מול מקום המקדש, ומעמידים אותה על ערימת עצים. כהן טהור שוחט אותה ומזה מדמה שבע פעמים לכיוון מקום המקדש. אחר כך הוא מצית את האש בעצים וכך הפרה נשרפת. תוך כדי השרפה הכהן משליך אל המדורה עץ ארז, אזוב (זעתר), וצמר שנצבע בתולעת שני (כנימה על עצי אלון הנקראת בימינו כרמיל). בתום השרפה אוספים את האפר, והוא מוכן לטהר את הטמאים.

bottom of page