פרה אדומה

כמה פרות צריך לשרוף

שאלה:

האם מצווה לבצע את שריפת הפרה לכל פרה אדומה שיש?

תשובה:

לא. כמו שבחג הסוכות אין מצווה ליטול כל אתרוג שצמח על העץ, כך אין מצווה לשרוף כל פרה אדומה. המצווה היא שיהיה לנו אפר מוכן בכמות מספיקה לטהר את הטמאים, וכאשר יש כמות מספקת אין מצווה לשרוף כל פרה שתימצא.