top of page

פרה אדומה

מהי פרה אדומה

שאלה:

מהי פרה אדומה?

תשובה:

פרה אדומה היא פרה בצבע חום עם נטייה מסוימת לאדום. בשפת המקרא והמשנה אין שם לצבע "חום", ושמות הצבעים היחידים הקיימים במקרא ובדברי חז"ל הם: אדום, שחור, ירוק ולבן. כל שאר הגוונים שאנו רואים נחשבו כסוג של אחד מאלו. ממילא, צבע חום ממוצע נחשב כחלק מ"אדום"; חום בהיר - "לבן"; חום כהה - "שחור", וכדומה. כך אנו מוצאים בתנ"ך ובדברי חז"ל "סוסים אדומים". רבנו סעדיה גאון, שתרגם את התורה לערבית, בחר לתרגם את המונח "פרה אדומה" במילה "צפרא", לאמור: צהוב-חום. לא מדובר על יצור ניסי, אלא על משהו שקיים בטבע.

bottom of page