top of page

בגדי כהונה

סדר הצבעים באבני החושן

שאלה:

מהו הסדר הנכון של הצבעים באבני החושן?

תשובה:

שלום רב! יישר כח על השאלה המעניינת!

המדרש רבה (במדבר ב) מפרט את צבעי אבני החושן לפי דגלי השבטים:

ראובן: אודם (אדום).

שמעון: פטדה (ירוק).

לוי: ברקת (שלישי לבן, שליש שחור ושליש אדום – כנראה מעורב בצבעים).

יהודה: נופך (סוג של תכלת).

יששכר: ספיר (שחור דומה לכחול).

זבולון: יהלום (לבן).

דן: לשם (כצבע הכורכום אבן הנקראת אמבר).

גד: שבו (מעין אפור).

נפתלי: אחלמה (יין צלול כעין סגול שקוף).

אשר: תרשיש (צהוב שקוף כעין שמן זית).

יוסף: שוהם (שחור וי"א ירוק בהיר).

בנימין: ישפה (צבעוני וי"א שחור עם פסים).

bottom of page