top of page

כלי המקדש

פרה אדומה מהונדסת גנטית

שאלה:

הייתי רוצה התייחסות הלכתית בנוגע לפרה אדומה והמדע. המדע בימינו מתפתח מאד ומאפשר הנדסה גנטית של צמחים, בע"ח וגם באדם. בהנדסה גנטית ניתן לבחור תכונה רצויה לחיה, אחרי שמבודדים את תכונותיה, ומבינים איזה גן גורם לתכונה. אם המדענים ישקיעו מאמצים בפיצוח המבנה הגנטי של פרה, לא ירחק היום, שיוכלו באמצעות הנדסה גנטית ליצור פרה אדומה. השאלה שלי האם ניתן להשתמש בפרה זו כדי לכפר על עם ישראל? אם לא, איזה בעיות הלכתיות מונעות מלהשתמש בה?

תשובה:

לא ידועה לי בעיה כלשהי בשימוש בפרה אדומה שהונדסה גנטית, כשם שאין בעיה באתרוג, לולב, חטים למצות וכו' וכו' שהונדסו גנטית. כמובן, מדובר על מצב שהפרה שומרת על אופייה כפרה ולא הפכה למשהו אחר. גם הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש, אמר לי לפני שנים, שכדי להקל על השגת פרות אדומות בעתיד, נוכל להעזר בהנדסה גנטית.

bottom of page