top of page

פרה אדומה

שכיחות הפרה האדומה

שאלה:

למה הפרה האדומה כל כך נדירה? יש המון פרות כאלה!

תשובה:

נכון, יש זנים של פרות אדומות ויש ארצות שבהן זוהי פרה נפוצה מאוד. בגמרא (עבודה זרה כד ע"א) נאמר שהפרה האדומה נדירה רק מפני שעליה להיות "אדומה תמימה", כלומר, ללא שתי שערות בצבע שאינו אדום. לפי נסיוננו זהו בהחלט דבר נדיר. רק אחת מבין אלפים רבים של פרות אדומות תימצא "תמימה".

bottom of page