top of page

מקדשו"ת - שאלות ותשובות על המקדש

כהנים, לויים וישראל, חידוש העבודה בזמן הזה, כלי המקדש

העוגב של ימינו

האם העוגב כיום הוא אותו כלי רב-חלילים שהיה בבית המקדש?

תולדות המקדש, מבנה המקדש

מקומו של משכן שילה

היכן מצוי היום משכן שילה?

חידוש העבודה בזמן הזה, מעשה הקרבנות, מבנה המקדש

בית המקדש השלישי

א. כמה זמן יקח לבנות את בית המקדש השלישי?

ב. מתי יתחילו להקריב קרבנות לאחר סיום עבודת בניין המקדש?

ג. מה השטח של בית המקדש השלישי?

מבנה המקדש

אורך התאים

מה היה אורך התאים בצפון ודרום ובמערב?

פרה אדומה

השינוי שתחולל עשיית הפרה האדומה

מה ישתנה אחרי עשיית הפרה האדומה?

פרה אדומה

אופן הטהרה באפר הפרה האדומה

איך מתבצע הטיהור של הטמאים באמצעות אפר פרה אדומה?

בגדי כהונה

שינה תחת בגדי הכהנים

הכהנים היו מקפלים בגדיהם ומניחים אותם תחת הראש" והרי המשנ"ב (ב,ב) כתב שהמניח מלבושיו תחת מראשותיו משכח לימודו?

מבנה המקדש

עזרת ישראל במשכן

האם יש עזרת ישראל בחצר המשכן? ואם כן, עד איפה נכנסים ישראל?

בגדי כהונה

סדר הצבעים באבני החושן

מהו הסדר הנכון של הצבעים באבני החושן?

בגדי כהונה

מגבעת ומצנפת

אורך המגבעת או המצנפת היה שש עשרה אמה, כיצד התבצעה אופן לבישת המגבעת?

פרה אדומה

עשיית פרה אדומה בלי בית המקדש

האם אפשר לעשות את הפרה האדומה גם בלי בית מקדש?

פרה אדומה

כמה פרות צריך לשרוף

האם מצווה לבצע את שריפת הפרה לכל פרה אדומה שיש?

שאל את הרב

שאל את הרב

יש לכם שאלה?

מלאו את הטופס, ורב ממכון המקדש יחזור אליכם במהרה עם התשובה :)

תודה רבה!

קיבלנו את שאלתך ונשתדל להחזיר תשובה בהקדם האפשרי.

bottom of page